12 ulike familiar

På denne sida finn de 12 samtaleark, ein for kvar familie. Desse er meint å skrive ut og bruke saman med barna. Les historiene, eller berre sjå på bilda, og snakk saman for å lære om familie og mangfald. Husk å velje målføre før du skriv ut filene.

Illustrasjon som viser dei ulike familiebilda og namna på barna som er i fokus i historiene - Klikk for stort bilete

 

 

NB! Vi har forsøkt å utvikle desse teikningane og historiene med varsemd og respekt for dei som kan identifisere seg med dei ulike familiane. Mangfald er eit sårbart tema, og det er ulike meiningar om kva som er rett måte å kommunisere om dette på. 

Dersom de ser at det er noko vi har framstilt på ein uheldig måte, om de finn feil, eller noko de meiner vi burde gjere annleis for at dette skal kjennest best mogleg for dei det gjeld - så trykk på tilbakemeldingsknappen under her og gi oss beskjed. Vi kan endre om det får materiellet til å bli meir rett.