Livet&Sånn

Livet&Sånn

Møre og Romsdal fylkeskommune vart med i dette programmet i 2019 og har fokus på innanforskap, barn og unge si psykiske helse og rusførebygging. Livet&Sånn vert støtta av Møre og Romsdal fylkeskommune med 1,5 million kroner i fem år.  

Livet&Sånn skal utvikle og implementere universalførebyggande tiltak. Tiltaka skal gjennomførast som opplæring i folkehelse og livsmeistring for barn og unge, samt foreldrekurskveldar og personalkurs på alle barnehagar og skular i kommunen. Tiltaka vert samkjørt med andre universalførebyggande tiltak for barn og unge si psykiske helse, og vert framstilt i ein plan. 

Livet&Sånn er organisatorisk plassert i pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) i Ålesund kommune, men samarbeider også tett med helsestasjonstenesta, barn og familie, folkehelsekoordinator og andre i kommunen. 

Aktiviteter 

Aktiviteter i tiltaket: 

  • Implementere og vidareutvikle programmet Livet&Sånn for ungdomskule, inkludert foreldrekurskveldar og personalkurs. (Livet&Sånn for ungdomsskule vart laga i prosjektet Kurs i psykisk helse i perioden 2017-2019 med støtte frå Stiftelsen DAM med Mental Helse som søkerorganisasjon.) 

  • Utvikle og implementere programmet Livet&Sånn for barneskule, inkludert foreldrekurskveldar og personalkurs 

  • Utvikle og implementere Livet&Sånn for barnehage med stort fokus på foreldre og tilsette 

  • Eigne kurs for besteforeldre 

Styringsgruppe

Livet&Sånn si styringsgruppe er: 

  • Prosjektleiar Anne-Hilde Lystad
  • Svein Ola Lillestøl, einingsleiar i PPT
  • Ingvill Holmen, folkehelsekoordinator
  • Hilde Sørdal, assisterande kommunalsjef for opplæring
  • Line Volstad Melbye, avdelingsleiar i helsestasjonstenesta

Tilsette 

Livet&Sånn har ein prosjektleiar i 100 % og har i tillegg ressursar til frikjøp av ulike fagpersonar i mindre brøkar og bolkar som skal bidra i utviklinga av dei ulike deltiltaka.  

Anne-Hilde Lystad er prosjektleiar. Ho lagar filmane og opplæringsmaterialet i samarbeid med ulike fagpersonar i kommunen, har ansvaret for framdrift av prosjektet og held kurs for foreldre, besteforeldre og tilsette. Anne-Hilde er utdanna barnevernspedagog med master i helse- og sosialfag

 

Kontakt

Anne-Hilde Lystad
Mobil: 41 42 64 10
Kontor: 70 16 25 46
E-post: anne-hilde.lystad@alesund.kommune.no
 

Livet&Sånn på Facebook
Livet&Sånn på YouTube

 

Ålesund kommune
Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
Telefon: 70 16 20 00

 

Til toppen