1. Oppstart

Mål med samtalen: 

Etablere relasjon og få en felles forståelse av hva som kjennes vanskelig i livet til den unge, hva som kjennes viktigst å få gjort noe med, lære om hvordan mobbing kan påvirke oss, og gi informasjon om hva samtalene videre kommer til å handle om. Introduksjon av støttesystem.

For å finne instruksjonsark som forklarer innholdet i samtalen og filer til arbeidsark som skal skrives ut, må du trykke på denne grå boksen:

 

 

 

Det er vanlig å ha det vondt etter å ha opplevd mobbing

Bildet viser en figur med mange tankebobler, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger rundt. Bildet inneholder mye tekst og er derfor lagt ut som pdf under bildet. Mer infromasjon om bilder blir gitt på siden som heter 1 Oppstart. - Klikk for stort bileteBildet viser vonde tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og måter å reagere med handlinger på etter mobbing.

 

Vondt etter mobbing.pdf (PDF, 264 kB)

 

 

Det kan bli bedre!

Illustrasjon som viser hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger kan bli bedre etter mobbing. Bildet inneholder mye tekst og informasjon og ligger derfor både i pdf under, og i tillegg ligger informasjon som tekst i forklaringen som åpnes under. - Klikk for stort bileteBildet viser mer hjelpsomme tanker etter mobbing, gode beskjeder fra følelsene glede og iver, at kroppen er frisk og smertefri, og handlinger som er bra for seg selv og andre.

 

Bedre etter mobbing.pdf (PDF, 268 kB)

 

 

Hva vi trener på i disse samtalene:

Oversiktsbilde som viser strekfigur med fargerike bokser rundt. Teksten i boksene kommer fram i teksten under bildet: oversikten over det man lærer i samtaleverktøyet. - Klikk for stort bileteBildet viser en oversikt over hva vi trener på i de ulike samtalene.

 

Oversiktsbilde samtaleverktøy.pdf (PDF, 98 kB)

 

Mitt støttesystem

Miniatyrbilde av mitt støttesystem som ligger i pdf ved siden av - Klikk for stort bileteBildet viser arbeidsarket Mitt støttesystem som fylles ut i eller etter samtalen.

 

Fyll ut Mitt støttesystem.pdf (PDF, 52 kB)