Forstå barnet - Mentalisering

 

 

Oppgåve etter filmen, sjå pdf - Klikk for stort bilete Oppgåve mentalisering (PDF, 80 kB)

 

Korleis fører dei ulike måtane å tolke på, til ulik respons frå oss vaksne?   Kva kan minne oss om å tolke barn på hjelpsame måtar i kvardagen? - Klikk for stort bilete