Takknemleg - 1. trinn

Å vere takknemleg

 

 

 

Ting vi kan vere takknemleg for:

Eksempel på kva vi kan vere takknemleg for  

Lag ulike stasjonar rundt i klasserommet der elevane får bevege seg medan dei kjem på ulike ting ein kan vere takknemlege for på ulike arenaer. Legg ut A3-ark med overskrifter som "på skulen", "heime", "i Noreg", "i naturen", "meg sjølv"

Elevane får gå frå stasjon til stasjon og fylle arka med små teikningar eller ord som passar. 

 

Lag takke-tre

Det engelske ordet for takk er «thank you», og takknemleg er «Thankful». Denne filmen handlar om forskjellige ting man kan vere takknemleg for og korleis ein kan vise det på et takke-tre:

Thank You Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs frå Cocomelon - Nursery Rhymes

Sjå gjerne filmen 2 gongar slik at elevane kan lære den og synge med og gjere armbevegelsane!
Etter filmen er det fint om de vil lage eit slikt takke-tre. Enten eit felles tre der elevane teiknar eller skriv på blad som ein klipper ut og limer på, eller at dei lagar kvart sitt takke-tre på ark eller i bok.

 

Kanskje vil du øve med elevane på den sosiale ferdigheiten å seie takk?

 

Å legge merke til det som er bra kan hjelpe!

Mikke Mus Fabelaktige Eventyr | Takknemlig for vennskap 💝 | Disney Junior Norge

  • Kvifor var Dolly lei seg?

  • Kva sa vennane til Dolly for å hjelpe?

Dolly valte å vere glad og takknemleg i staden for å vere trist, sint eller skuffa, og ho fekk hjelp av vennane sine til å klare det.

 

Djupnelæringsoppgåver/ heimeoppgåver:

  • Klassa kan gå på tur  og kome på ting dei ser som dei er takknemleg for
  • Elevane kan teikne/skrive noko til nokon dei vil vise takksemd til
Til toppen