Mangfald - mange som er ulike lever saman

 

 

Leik for å vise at mangfald er bra - sjå instruksjonsark til læraren

 

Zmekk - Flere kulturer i Norge (trykk på oppfrisk-knappen for å få fram att bildet av filmen medan de snakkar om den.)

 

Vi er som eit fint puslespel! - sjå instruksjonsark til læraren

Litt Frosketid?