4. Tanker

Mål med samtalen: 

Barnet/ungdommen lærer at det er normalt å få mange ulike typer vonde tanker etter å ha opplevd mobbing. Dere finner ut hvilke vonde tanker som er mest plagsomme i hverdagen nå, og introduserer verktøy slik at den unge får prøve ulike verktøy som kan være til hjelp for å håndtere tanker i hverdagen.

Viktig informasjon:

For å finne instruksjonsark som forklarer innholdet i samtalen og filer til arbeidsark som skal skrives ut, må du trykke på denne grå boksen:

 

 

Tanker blir påvirka av følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger

 

Kognitiv diamant (PDF, 56 kB)

 

 

Lær om samarbeidet mellom de tre ulike delene av hjernen:

Se filmen fra RVTS Sør om den tredelte hjernen

 

Vonde tanker etter mobbing:

 

Illustrasjon som viser et hode med mange tankebobler rundt. I hver tankeboble står det ulike vonde tanker som kan dukke opp etter mobbing. Under bildet finner du dette bildet i pdf om du har behov for å få teksten lest opp. - Klikk for stort bilete

 

Vonde tanker etter mobbing (PDF, 178 kB)

 

 

 

 

Hva kan hjelpe når det er slik:

Det er mye forskjellig som kan hjelpe, under ligger ulike verktøy dere kan prøve.

 

Litt Frosketid?

 

 

Framsidebildet til Frosketidbrosjyren som ligger som pdf - Klikk for stort bilete

 

Bruk eventuelt en eller flere andre øvelser fra Frosketidbrosjyre (PDF, 850 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Bruk den kognitive diamant til å se hvordan tankene dine påvirker deg på ulike måter:

 

Eksempel på utfylt arbeidsark kognitiv diamant 1 (PDF, 76 kB)

 

Eksempel på utfylt arbeidsark kognitiv diamant 2 (PDF, 76 kB)

 

 

 

 

Finne hjelpsomme tanker eller hjelpestemmer:

Illustrasjon som viser strekfiguren med hjelpsomme tanker, gode følelser,  gode handlinger og smertefri kropp.  Illustrasjonen ligger under bildet som pdf. Se tekstboks under bildet for mer informasjon. - Klikk for stort bilete

 

Bedre etter mobbing (PDF, 268 kB)

 

 

 

Lær å oppdage tankefeller og vurdere tankene dine:

 

Illustrasjon som viser et hode med mange tankebobler rundt. I hver tankeboble står eksempel på ulike tankefeller. Bildet ligger under som pdf, og du kan lese mer om dette i forklaringen under. - Klikk for stort bilete

 

Tankefeller (PDF, 159 kB)

 

 

Illustrasjon som viser pdf: Er dette en lur tanke - Klikk for stort bilete