Grensesetting

 

 

Oppgåve, sjå pdf - Klikk for stort bilete Kartlegg summen av grenser for elevane (PDF, 133 kB)

 

Sjølvfølelsen vår vert forma etter korleis andre ser på oss, snakkar til oss og er med oss.  Difor er det viktig at vi er medvitne korleis vi møter elevane. - Klikk for stort bilete 

Oppgåve om grensesetting, sjå pdf - Klikk for stort bilete Oppgåve om grensesettingsmåtar (PDF, 84 kB)