Forstå eleven - mentalisering

 

 

oppgåve om å forstå eleven, sjå pdf - Klikk for stort bilete Oppgåve mentalisering (PDF, 78 kB)

 

Korleis fører dei ulike måtane å tolke på, til ulik respons frå oss vaksne?   Kva kan minne oss om å tolke elevane på hjelpsame måtar i kvardagen? - Klikk for stort bilete