Kom i gang

Sjå gjerne denne videoen om materiellet til barnetrinnet, men vit at mykje er oppgradert etter filmen vart laga. Spesielt er endringa stor i tematimane med elevane. Tidlegare var det 1 time pr tema som lærarane sjølve måtte tilpasse. No er det ulike timar for alle trinn.

 

 

Filmen under her laga vi våren 2020 i forkant av ny heimeside og oppstart på alle barneskular. Noko er endra etter dette, men det meste gjeld framleis. 

 

Lurer du på noko om Livet&Sånn for barnetrinnet? Har du erfaringar, ønsker eller tilbakemeldingar? Jobbar du på skolar utanfor Ålesund Kommune og brukar materialet? Som prosjektleiar set eg stor pris på e-postar med alle typar tilbakemeldingar frå dei som brukar sida vår!