God vaksen for barn

 

 

 

Kva formar oss som vaksne i møte med barn?   Våre medfødde eigenskapar.    Korleis vi vart møtt når vi var barn.   Spesielle opplevingar i livet.     Korleis vi har det i livet vårt, i kvardagen akkurat no.  - Klikk for stort bilete 

 

Sjekk og juster eigen tilstand  2: 	Sjekk og juster barnet sin tilstand  3: 	Når tilstanden er god nok – støtt 	barnet i å få til  4. 	Reparer relasjonen og lad opp batteria - Klikk for stort bilete