Kropp og seksualitet 9. trinn

Kropp og seksualitet 9. trinn

Her kjem materiale helsesjukepleiar kan bruke i undervisning om kropp og seksualitet. Det vil innehalde filmar, oppgåver og bilde til illustrasjon av det helsesjukepleiar underviser om. Om alt går etter planen ligg det ute i november 2021

Til toppen