Kjønnsmangfald

 

Meir eller mindre mann?

Zak Abel - Less Of A Man (Official Video)

 

 

Tekst: Mykje har forandra seg på få år når det gjeld stereotypiar om kjønn, men kva har enno ikkje endra seg? Kva er framleis sett på som typisk gut og typisk jente? - Klikk for stort bilete

 

 

 

Kjønn - eit heilt spekter?

 

Eit samfunn designet for 2 kjønn?

 

Tekst: Mykje i samfunnet er lagt opp til at alle skal identifisere seg som gut eller jente.•	Finn eksempel på slike ting. •	Kva kan bli vanskeleg for dei dette ikkje passar for? •	Kva kan skular, fritidsaktivitetar og andre gjere for at alle skal ha det best mogleg i kvardagen uansett opplevd eller medfødt kjønn? - Klikk for stort bilete

 

 

 

Framleis meg

Still Me | Non-Binary Short Film (Momentum Studios Australia)

 

Kva er pronomen?

What Are Pronouns? (AMAZE Org)

 

Haldningar og språk

 

Tekst: Kva ord innan mangfaldet i kjønn og seksualitet har de høyrt bli brukt i kvardagen, kanskje berre sagt på tull, men som kan såre/krenke andre fordi det blir brukt som skjellsord? Lag ei liste.  - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Tekst: Kven bør gjere kva for å få hindre slik ordbruk? Øv på ulike måtar å reagere på når de høyrer slike ord blir brukt om eller til folk på ein nedsettande måte. - Klikk for stort bilete

 

 

 

Ver snill!

Zak Abel - Be Kind (Official Video)

Ei lita pusteøving?

 

Oppgåver til temaet

 

 

Illustrasjon av bokser der du kan krysse av for om du er: homo, lesbisk, biseksuell, ikkje-binær, hetero, aseksuell, panseksuell, transseksuell, trans, bigender eller rett og slett menneske. - Klikk for stort bilete