Februar - Mangfald

Kjønnsmangfald

 

Meir eller mindre mann?

Zak Abel - Less Of A Man (Official Video)

 

Kva er framleis sett på som typisk gut og typisk jente? - Klikk for stort bilde 

 

Kjønn - eit heilt spekter?

 

Eit samfunn designet for 2 kjønn?

•	Finn eksempel på slike ting. •	Kva kan bli vanskeleg for dei dette ikkje passar for? •	Kva kan skular, fritidsaktivitetar og andre gjere for at alle skal ha det best mogleg i kvardagen uansett opplevd eller medfødt kjønn? - Klikk for stort bilde 

 

Framleis meg

Still Me | Non-Binary Short Film (Momentum Studios Australia)

 

Kva er pronomen?

What Are Pronouns? (AMAZE Org)

 

Haldningar og språk

Kva ord innan mangfaldet i kjønn og seksualitet har de høyrt bli brukt i kvardagen, kanskje berre sagt på tull, men som kan såre/krenke andre fordi det blir brukt som skjellsord? Lag ei liste.  - Klikk for stort bilde 

 

Kven bør gjere kva for å få hindre slik ordbruk? Øv på ulike måtar å reagere på når de høyrer slike ord blir brukt om eller til folk på ein nedsettande måte. - Klikk for stort bilde 

 

Ver snill!

Zak Abel - Be Kind (Official Video)

 

Oppgåver til temaet

 

Alle er mennesker - Klikk for stort bilde 

Til toppen