Ungdomsfamilien

 

 

Familien min forstår meg ikkje lenger!

MattyBRaps - Life Is Unfair

 

 

Kvifor blir ungdom ofte så flaue over foreldra sine? - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Home Life: Why Are Parents So Annoying? (AMAZE Org)

 

 

Kva har vi vore avhengig av foreldra våre til før? Og kva treng vi dei til framleis? - Klikk for stort bilete

 

 

 

Familien påverkar oss på mange måtar

 

 

 

Korleis kan familien påverke kvarandre si psykiske helse på ein god måte? - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Råd frå ungdom til foreldre

 

Individuell oppgåve - tenk over dette spørsmålet litt:

 

Viss du var ein forelder heime, korleis ville du ha vore for at alle i familien skulle ha det best mogleg? - Klikk for stort bilete

 

 

Gruppeoppgåve:

 

Kva er oppskrifta på den perfekte familien? - Klikk for stort bilete

 

 

 

Det er lurt å prøve å forstå kvarandre riktig :)

 

Ei øving for å bli klar for noko vanskeleg:

 

 

Oppgåver til temaet