Når vennskap er vanskeleg

 

 

1. Kva måtar kan vennskap vere vanskelege på?

Tate McRae - all my friends are fake (Official Video)

 

 

•	Kva er typiske ting som kan kjennes vanskeleg for ungdom med vennskap?  - Klikk for stort bilete

  

 

 

 

•	Klarer de å kategorisere desse eksempla og finne ei overskrift pr kategori? - Klikk for stort bilete

 

 

 

2. Gjer ei lita øving for å trene på å vere ein god venn for seg sjølv

 

 

3. Å stole på andre

 

 

 

Kva erfaringar er det ungdom ofte har med seg frå oppveksten som gjer at det kjennes vanskeleg å stole på andre? Igjen snakk generelt og ikkje med eksempel som gjer det mogleg å identifisere konkrete personar. - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Jobbe vidare med temaet?

Bruk timen Einsam eller Konfliktar og konfliktøysing

 

Oppgåver til temaet