Konfliktar og konflikthandtering

 

1. Ulike typer konfliktar

Michael Jackson - Beat It (Official Video)

 

Oppgåve om å rangere konflikter på ein skala frå diskusjon til krig, illustrert med ei kvit pil på lilla bakgrunn. - Klikk for stort bilete

 

 

2. Kva er lurt når ein skal handtere konfliktar?

Hvordan håndtere en konflikt? - Kort Fortalt

 

 

Dette er lurt når ein skal løyse konfliktar. La elevane få snakke saman om korleis dette kan gjerast. Kva er fint med ein slik måte å gjere det på? •	Begge parter får sei kva som skjedde, korleis dei opplevde dette og gjerne kva dei følte.  •	Lytt godt og prøv å forstå begge sider, bekreft begge sine følelsar  •	Kva er lurt å gjere for å kunne gå vidare? Snakk rolig og finn ei løysing som er god for begge.  - Klikk for stort bilete

 

 

3. Konlikttreet

 

Oppgåve om konflikttreet. Illustrasjon av eit tre frå Shutterstock. Sjå oppgåva i pdf i til læraren. - Klikk for stort bilete

 

 

  4. Koppen

Sjå lærarrettleiing

5. Kommunikasjon som fører til løysing

Conflict resolution using NVC. - The Human Condition

6. Di side av ein konflikt

 

6.	La elevane jobbe i par og trene på å uttrykke si side av saka: -	Følelse: mi oppleving av situasjonen -	Behov: Mitt behov for at dette skal bli betre -	Ønske: Mitt ønske frå den andre Eksempel på situasjonar å trene på: •	Konflikt med venner •	Kranglar med foreldre fordi du ikkje får vere med på overnattingstur med vennane dine. •	Diskusjon med lærar om å utsette ei prøve - Klikk for stort bilete

 

 

7. Ulv eller sjiraff?

Trykk her for slideplayer om konflikttrappa

 

Er du mest ulv eller sjiraff i ein konflikt? Kva vil du gjere neste gong du kjem i ein konflikt, eller skal hjelpe andre som er i ein konflikt? - Klikk for stort bilete