Familie og identitet

 

Korleis påverkar familien deg?

(Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið) – Think About Things (Official Video))

 

Eksempel på kva som påverkar identiteten vår: med tomme piler for å kome på forslag - Klikk for stort bilete

 

 

Eksempel på kva som påverkar identiteten vår: med forslag i pilene, blant anna familie - Klikk for stort bilete

 

 

Har du fått mykje støtte og hjelp? Har du hatt søsken å ta omsyn til? Har du fått velje fritidsinteresser sjølv? Er foreldra dine skilt? Korleis har dei snakka om andre? Har foreldra dine brukt å seie unnskyld til deg? Har dei hatt passelege forventningar til deg? Korleis har dei reagert når du gjorde noko bra eller dumt? Har du fått mykje eller lite ansvar? Har det vore sjukdom eller spesielle behov i familien? Har de høyrt til ein religion? Har familien hatt god økonomi? - Klikk for stort bilete

 

 

Kva kan dette ha påverka i deg? Om du stoler på andre Om du er ein som støtter andre Om du kan vise følelsane dine Om du er open eller lukka for andre sine tankar og meiningar Om du likar deg sjølv Om du føler deg verdifull Om du unngår det som kan bli ubehageleg Om du kjempar for det som er viktig for deg …. og mange andre ting! - Klikk for stort bilete

 

Ulike foreldrestilar

(5 Parenting Styles and Their Effects on Life - Sprouts) NB! Stopp filmen 5:31 der den går vidare til forsking.

 

Den gode balansen mellom varme og kontroll:

 

Illustrasjon som viser dei fire ulike foreldrestilane på grafane kontroll og varme - Klikk for stort bilete

 

 

 

Øve på å gjere seg klar før noko vanskeleg

 

Det kan hjelpe å øve på korleis vi snakkar saman også

 

 

Forventningspress?

(Hvordan takle forventningspress? - Verdiverkstedet)

 

Meg sjølv

Korleis har min identitet blitt påverka av min familie? Korleis pregar familien min vala eg tek for vidaregåande skole? - Klikk for stort bilete

 

 

Jobbe vidare?