Meg på nett

 

Gjer vi det alle andre gjer?

(AJR - I Won't)

 

Korleis blir ungdom sine meiningar og handlingar påverka gjennom sosiale media?   Kva er bra med slik påverknad, og kva er ikkje så bra? - Klikk for stort bilete

 

Kva er normativ konformitet?

(Asch’s Conformity Experiment on Groupthink)

 

(Social Conformity - Brain Games)

 

normativ konformitet = vi vert påverka til å meine og gjere det som framstår sosialt akseptert  - Klikk for stort bilete

 

 

Kva har normativ konformitet gjennom sosiale media ført til at folk no gjer (som aldri ville skjedd i 1990)?  deler sårbare bilde vidaresender filmar av valdshendingar let andre følgje med kvar dei er via gps deler sensitiv informasjon med folk ein ikkje veit kven er gir stygge kommentarar ein aldri ville sagt direkte til eit ansikt aksept for å bruke narkotiske stoff - Klikk for stort bilete

 

 

Lag eit sosialt eksperiment!

Jobb i grupper og lag eit forslag til eksperiment på sosiale media der målet er å få ungdom i alderen 14-19 år til å hevde ei spesiell meining, eller gjere ei spesiell handling. - Klikk for stort bilete

 

 

Kva kan ein forsøke å påverke ungdommar til å meine eller gjere gjennom eksperimentet?  Kven bør formidle bodskapen først for å nå fram?  Kva verkemiddel kan ein ta i bruk for å påverke ungdommane?  Korleis kan ein oppdage/måle om eksperimentet lykkast? - Klikk for stort bilete

 

 

Ei lita øving for nettnakken din?

 

Folkeopplysningen – Psyk – NRK TV Sjå frå 07:50 – 12:57

 

Kor mykje eller lite tid trur de er bra for ungdom å bruke på sosiale media? - Klikk for stort bilete

 

 

Jobbe vidare med temaet: