God venn for andre - god venn for meg sjølv

 

 

 

Å vere ein god venn for andre

Building Empathy for Kids frå Flocabulary

 

Legg merke til teikn på at vennen din ikkje har det bra.  Sei kva du ser og spør om det er noko som ikkje er heilt bra?  Vis at du forstår, og at det er greitt.  Lytt til det vennen din seier.  Foreslå ei løysing du trur kan vere bra for vennen din. - Klikk for stort bilete

 

Ein film om å vere ein god venn for andre:

Julian - Who I Am (Music Video) frå MattyBVlogs

 

Kva er gode måtar  å vere ein god venn for oss sjølv og andre?  Kom på 3 ting på kvart spørsmål:  Dette likar eg når venner gjer for meg….. Dette likar eg å gjere for venner…… Dette vil eg gjere for meg sjølv…… - Klikk for stort bilete

 

 

Vere ein god venn for seg sjølv

UNICEF - Klasse 6B, Selvbildet frå Cynergi Film og TV

 

Kva kan vi gjere for oss sjølv når noko er dumt eller vanskeleg?

When Things Go Wrong (Do This) frå RocketKids

 

Express yourself – sett ord på det du kjenner/snakk med nokon   Stay positive - Tenk at dette skal gå bra   Make your own choices - Høyr på gode råd, men ta dine eigne val   Let it be – aksepter og gå vidare - Klikk for stort bilete

 

Litt frosketid?

 

Å vere ein god venn for meg sjølv: Kva er gode ting vi kan gjere for oss sjølv kvar dag? Kva er gode ting vi kan sei til oss sjølv kvar dag? Kva er lure ting vi kan gjere for å ta vare på oss sjølv når noko er dumt eller vanskelig? - Klikk for stort bilete

 

Syng gjerne saman med denne:

Kindness by The Juicebox Jukebox - Be Kind Kids Song Childrens Music New World Kindness Day 2021

 

 

Going For Gold (Music Video) frå funniflix

 

Gode vennskap som ikkje går ut over andre - alternativ til mobbing: