Takknemleg - 6. trinn

Født med flaks? Takknemleg for å vekse opp i Noreg

 

 

 

Vi skal sjå ein film som viser kva land som er kåra til det beste landet å bu i åra 1990 – 2018: Denne er basert på

  • Helse og forventa levealder
  • Skule – utdanning
  • Økonomi i landet og hos folk flest

Vis elevane at Noreg er lilla i starten av filmen slik at dei kan følge med i utviklinga.

Top 20 Best Countries to Live in Ranking 1990 to 2018 frå Animated Stats

 

Sola skinner på meg og alle som er takknemlige for...

Elevane sit i ring, med ein stol for lite – ein står i midten og seier "Sola skinner på meg og alle som er takknemlege for  (noko vi er heldige med vi som bur i Noreg) "

Alle som støtter utsagnet flyttar plass, og det er om å gjere å finne ein ledig stol. Den som ikkje får sitte kjem på ein ny ting å vere takknemleg for. La gjerne bildet under vise på tavla for å hjelpe elevane å kome på noko.

Eksempel på kva vi kan vere takknemleg for 

Denne filmen frå Redd Barna viser korleis det er å vere barn i Noreg samanlikna med andre land:

Barns rettigheter frå Redd Barna

Alternative aktiviteter og øvingar etter filmen frå Redd Barna

  • Skriv eit takke-dikt der det står T A K K nedover, og kvar setning begynner med den aktuelle bokstaven.

  • Lag eit takke-kryssord der nøkkelordet blir TAKK og ordra på tvers er ting du er takknemleg for

  • Skriv brev til statsministeren der du takker for alt som er bra i Noreg, og samtidig seier kva du ønsker at regjeringa gjer for barn i andre land

 

Treng de litt Frosketid: Gjer denne øvinga!

 

 

Thankful by The Juicebox Jukebox | 2021 Gratitude Appreciation Kids Songs Music Thanksgiving

 

Oppgåve for djupnelæring:

Lag eit takknemlighetsrituale, noko du vil gjere kvar dag til eit fast tidspunkt i ei veke eller meir. Planlegg korleis du skal gjennomføre det.

Til toppen