Takknemleg - 5. trinn

Takknemleg for å kunne hjelpe andre

 

 

 

Takknemleg for at vi er ulike

Noko av det vi kan vere takknemleg for er at vi er så ulike. Tenk kor kjedeleg det hadde vore om vi alle var kliss like her i klassa! Vi som er saman så mykje som vi er, påverkar kvarandre på godt og vondt. Vi gjer kvarandre betre nokon gongar, og andre gongar kan vi gjere kvarandre litt vondt. Men vi blir den beste versjonen av oss sjølv dersom vi setter pris på alle dei vi har rundt oss, nettopp fordi vi er så ulike. Fordi du er du – kan eg vere meg. Og det kan vi takke for.

Vi skal gjere ein litt rar øving som handlar om det. Når eg set på musikken skal vi reise oss opp og gå stille rundt i rommet utan å vere borti kvarandre. Vi skal ta på oss eit stort smil og vennlige blikk, og så skal vi sjå på kvarandre mens vi smiler snilt til kvarandre. Inni deg seier du utan lyd: «takk for at du er du så eg kan vere meg» til alle du møter. Når eg stoppar musikken skal vi stille oss i ring og sei det saman høgt. Instruer evt medan elevane går rundt.

 

 

«Takk for at du er du så eg kan vere meg»

 

 

Bruk til dømes denne som bakgrunnsmusikk. Ballade Pour Adeline - Paul de Senneville \\ Synthesia Piano Tutorial - YouTube 

Gjer eventuelt denne øvinga ståande i ring ved at alle snur seg til den dei står ved sidan av og seier setninga til denne, start med læraren og send setninga vidare rundt ringen, evt snu og ta den begge vegar. Og til slutt seier alle setninga stille inni seg medan dei ser på alle elevane rundt seg.

Etter øvinga:

  • Korleis kjentes dette?

  • Merka du at dei andre satte pris på deg, sjølv om dei ikkje sa noko?

  • Kjentes det godt å sette pris på dei andre?

 

 

Heldig er den som får hjelpe andre!

Sjå filmen om mannen som berre brydde seg om seg sjølv, og ikkje hjalp nokon andre før han måtte:

2 Mins Short Gratitude Story for Kids | Help Others Value humanity and Time {Must Watch} frå Awesome Brain

Etter filmen, la elevane snakk med kvarandre og prøv å finne ut:

 

  • Kvifor blir vi meir glade av å hjelpe andre?

  • Kva kan barn hjelpe til med heime og andre stadar – som kunne gi glede? 

 

 

Ofte når barn skal hjelpe så kjem spørsmålet «kva får eg for det da?» Vi skal sjå ein musikkvideo om ein som likar å hjelpe andre:

MattyBRaps - Be Right There (Official Music Video)

 

Takknemleg-følelsen kan vi få av å få hjelp – og av å gi hjelp. Nokon blir meir takknemleg av å gi enn av å få – kvifor er det slik trur du?

 

 

Sjå gjerne også denne ved anledning. Kanskje i ein annan time der de vil minne litt om temaet igjen? Be elevane legge merke til dei ulike følelsane han har gjennom filmen, og snakk om kva han kunne vere takknemleg for.

Pip | A Short Animated Film frå Southeastern Guide Dogs

 

Djupnelæringsoppgåve:

Elevane kan få i oppgåve å hjelpe til med små oppgåve heime og på skulen og kjenne etter om dette gir dei glede. 

Elevane kan skrive takknemleg-dagbok, ei veke eller ein månad, til eit fast tidspunkt kvar dag. Kva er dei takknemleg for i dag?

La klassa skrive ein ting dei er takknemleg for med kvarandre på papptalerkar festa på ryggen til elevane.

La elevane lage rollespel om det å hjelpe kvarandre, og sette ord på korleis dette også kjennes bra for dei som hjelper andre.

Til toppen