Slitsame tankar

 

Kva gjer vi med slitsame tankar?

vaultboy - everything sucks Ft. Eric Nam (Official Music Video)

 

Tankar og følelsar prøver å hjelpe

Bruk eventuelt Tanker og følelser (versjon utan musikk, teksta på bokmål) 

 

Kva er det vits i å tenke på?

 

Illustrasjon av sol på himmel med mange grå og kvite skyer. I sola står det: Dette vil eg tenker på - fordi eg kan påverke dette. Og så skin sola på det som står i den kvite skya: Kva har eg lyst til? Kva er viktig for meg? Kva godt kan eg gjere for andre? Korleis vil eg vere mot andre? Kva gir meg glede og energi? Kven kan eg søke hjelp og støtte hos? Korleis kan eg gjere meir av det eg likar? Det vi ikkje kan påverke som står i grå skyer, det er det ikkje vits i å gruble på. I desse står: Kva tenker andre om meg? Korleis kjem andre til å reagere? Korleis kjem det til å gå med jorda vår? Kjem nokon eg er glad i til å dø? Skal tru kva som kjem til å skje når...? - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Dette er den same illustrasjonen som over, men no er den i svart kvitt og skyene er tomme. No er dette ei oppgåve der elevane skal fylle inn sine forslag til tankar dei vil tenke på, og tankar dei vil slutte å tenke på.  - Klikk for stort bilete

 

 

Tankar er som såpeboblar

 

ANT buddies

Automatic Negative Thoughts - Meet the ANT Buddies! (SEL Sketches)

Husk å stoppe filmen etter 2:25 - bildet med tankar som påverkar følelsar og handling.

 

Tankar, følelsar og handling påverkar kvarandre

 

Ekstra