Tankar - for vaksne

Korleis blir vi påverka av tankane våre? Kan vi styre dei? Bør vi styre dei? Tankane prøver jo å hjelpe oss, men korleis kan vi få dei til å hjelpe oss slik at det kjennes som hjelp? 

Psykisk helse handlar om korleis vi har det med tankar og følelsar i kvardagen. Mange opplever at tankar er slitsame og gjer vondt. Elevene lærer at tankar og følelsar heng saman og påverkar korleis vi har det. 

Elevane lærer svært mange ulike ting om tankar denne månaden. Gå gjerne inn på dei ulike sidene og sjå.