Psykisk helse - tankar

 

 Bruk eventuelt Tanker og følelser (versjon utan musikk, teksta på bokmål)

 

 

Tankebåtar

 

Samanheng mellom tankar og følelsar

 

Tankar påverkar oss

Frykt & røde og grønne tanker - Psykologisk førstehjelp (Uni Research)

 

 

Ekstra

Sjå alternativ i instruksjonar til lærar

Erste Christmas Ad 2018: What would Christmas be without love?

 

Lucy's Blue Day - A Children's Mental Health Animated Short