Til foreldre

Denne sida er i utgangspunktet meint for foreldre til barn og unge som har fått tilbud om samtalehjelp etter mobbing. Målet er å vise deg hvilken rolle du kan ha i den hjelpa, og hvordan du kan bidra i tillegg. Men kanskje har du funne denne sida sjøl fordi du leiter på nett etter noe som kan hjelpe når barnet ditt strever etter mobbing? Dette verktøyet er laga slik at det også kan brukes av foreldre, dersom det ikke er andre som tilbyr slik hjelp, eller det av andre grunner er mer realistisk at du og barnet ditt gjør dette sjøl.

Hva kan det være vanlig å slite med etter mobbing?

Bildet viser en figur med mange tankebobler, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger rundt. Bildet inneholder mye tekst og er derfor lagt ut som pdf under bildet. Mer infromasjon om bilder blir gitt på siden som heter 1 Oppstart. - Klikk for stort bilete

Vondt etter mobbing.pdf (PDF, 264 kB)

Dette oversiktsbildet viser vanlige vonde tanker og vonde følelser etter mobbing, og at det er vanlig med smerter og plager i kroppen i tillegg til at det påverkar handlingene våre. De vonde opplevingene har gjort noe med hvordan barnet ditt fungerer i hverdagen, korleis verda blir opplevd, og hvordan kroppen reagerer på ulike inntrykk. Dette gjør vondt for barnet ditt, og det gjør vondt for deg. Sjøl når barnet eller ungdommen har fått en hverdag som skal være trygg og god, kan mange slite med å stole på andre, eller kjenne seg trygge på at ting kan gå bra. Det kan være svært hemmende i familien sitt liv. 
 

Det er også heilt vanlig at foreldre blir usikre på korleis de skal handtere dette. Skal vi utfordre eller støtte? Kor mye skal vi spørre? Hvor mye oppmerksomhet skal vi gi dette? Kor går balansen mellom å forstå og skjerme, og det å bli ettergivende og ikke få barnet i gang igjen? Dette er ikke lett.
Vi håper dette samtaleverktøyet kan hjelpe barnet ditt med å:

  • Vite at det er heilt normalt å slite også etter slike opplevinger er over. 
  • Vite av de vonde tankene og følelsene, og de kroppslige reaksjonene kommer av en grunn: de prøver rett å slett å gjøre sitt beste for at barnet ditt ikke skal måtte oppleve så vonde ting igjen.
  • Vite av sjøl om kroppen tror disse reaksjonene er hjelpsomme, så virker de også mot sin hensikt. De kan hindre barnet ditt fra å få et så godt liv som barnet ditt fortjener. Derfor er det lurt, og mulig, å trene på å endre disse reaksjonene.
  • Finne mestringsverktøy som fungerer i hverdagen.
  • Bli tryggere på seg sjøl.
  • Bli tryggere på andre.
     

Samtaleverktøyet kan dessverre ikke endre at det vonde faktisk har skjedd. Det endrer heller ikke på folk rundt barnet ditt, eller andre faktorer som hindrer god utvikling og trygg hverdag. Det vil ofte være nødvendig at skolen jobbar med forholda rundt barnet ditt også for best resultat. Eller at dere gjør andre grep heime for å støtte barnet/ungdommen til å kunne ha et meiningsfullt og sosialt liv.

 

Hvilken rolle kan dere heime ha i dette verktøyet?

Mange som har forska på hjelp til barn og unge etter traume, har funne at det å involvere foreldre i hjelpa har god effekt. Det er dere som er der hver dag, dere som klarer å fange opp, følge med og som kan gi støtte både i daglige rutiner og når noe spesielt dukker opp. Derfor er det lurt at du/dere bruker litt tid på å lese det som ligger på disse sidene. Snakk med hverandre om det dere leser, snakk med barnet ditt om delene etter hvert som barnet får hjelpa. Hva tenker barnet/ungdommen om dette? Hva kjenner de seg igjen i? Er det noe de har lyst å prøve av dette? Er det noe du som forelder kan gjøre for at det skal kjennes lettere å få det til? 

Uansett hvilken rolle du har videre er det viktig å huske på at det å endre tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger – kan være vanskelig når unge har opplevd mobbing. Det viktigste du som forelder kan gjøre er å vise at du forstår at dette er vondt og vanskelig, og at du gjerne vil gi barnet all den støtta de trenger for å få det bedre. Gjennom å se på innholdet i de ulike samtalene, og reflektere litt over hva av dette som kan være nyttig for ditt barn, tilegner du deg kunnskap og mestringsverktøy som du kan tilby å bidra med ved behov.

Det andre som kan være greit å vite for foreldre er at alarmsystemet til barn og unge som har opplevd mobbing eller andre traumatiske opplevinga kan bli det vi kaller overaktivert. De kan reagere med kraftige reaksjoner på ting som ikke egentlig er farlig, og det kan kjennes heilt umulig for dem å klare å gjøre ting de har klart før. Dette er svært slitsomt og vondt for barnet ditt, og det er også svært krevende for foreldre og andre nære voksne. Det kan være fristende å be dem ta seg sammen, og ikke alltid lett å tro på at opplevingene deres er så kraftige som de er. Likevel er ikke dette noe den unge greier å styre. I løpet av disse samtalene er målet at den unge, og dere som foreldre, får mer kunnskap om dette, og får verktøy å bruke for å roe ned alarmen når den går av.

Dersom dere prøver dette verktøyet sjøl, uten hjelp fra fagpersoner på skolen eller anna, bør du også lese sidene Om verktøyet og Til fagpersoner. Det vil gi deg litt mer støtte til å forstå innholdet.

Mer generelt om det å være foreldre til barn som blir mobba finner du på Hjelpe elevar som opplever mobbing i grå boks under samarbeid mellom skole og heim.
Det kan også være nyttig å se filmene og sette seg inn i materiell som ligger her Temamøter for ulike trinn