5. Handling

Mål med samtalen: 

Barnet/ungdommen lærer at det er normalt at handlingene våre blir påvirka etter mobbing, og hvorfor dette skjer. Dere finner ut når og hvilke handlinger den unge på grunn av mobbe-erfaringa gjør, eller unngår å gjøre, som hindrer god helse og utvikling nå, og introduserer verktøy slik at den unge får prøve ulike verktøy som kan være til hjelp for å håndtere dette i hverdagen.

Viktig informasjon:

For å finne instruksjonsark som forklarer innholdet i samtalen og filer til arbeidsark som skal skrives ut, må du trykke på denne grå boksen:

 

 

Handlingene våre blir påvirka av tanker, følelser og kroppslige reaksjoner

Illustrasjon som viser den kognitive diamant, at tanker, følelser, kropp og handlinger påvirker hverandre gjensidig hele tiden. - Klikk for stort bilete

 

Kognitiv diamant (PDF, 56 kB)

 

 

Mobbing kan påvirke hva vi gjør i ettertid:

 

Illustrajsjon som viser strekfigur med piler som peker fra eller mot figuren. Inni pilene står det eksempel på handlinger som kan være vanlige etter mobbing. Illustrasjonen ligger som pdf under, og i forklaringsboksen kan du lese mer. - Klikk for stort bilete

 

Vanlige handlinger etter mobbing (PDF, 90 kB)

 

 

 

 

Hva kan hjelpe?

Det er mye forskjellig som kan være hjelpsomt når man strever med handlinger i etterkant av mobbing. Under ligger noen ulike verktøy dere kan prøve:

 

Litt Frosketid?

 

 

 

Framsidebildet til Frosketidbrosjyren som ligger som pdf - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg en plan for hvordan du kan beskytte deg ved behov:

 

Illustrasjon av strekfigur med mange snakkebobler og piler rundt. Inni disse ligger eksempel på hva man kan si eller gjøre for å beskytte seg ved behov. Illustrasjonen ligger under som pdf og blir forklart i Forklaringsboks under. - Klikk for stort bilete

 

Eksempel på hva kan jeg si og gjøre for å beskytte meg (PDF, 133 kB)

 

 

 

 

 

Lær å legge en plan for hvordan du kan gjennomføre noe du vil eller må:

 

Illustrasjon som viser steg man kan gå igjennom for å planlegge hvordan noe kan gjennomføres. Ligger i pdf under. - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

Øv på å se hvordan handlinger påvirker tanker, følelser og handling:

Illustrasjon som viser arbeidsarket for kognitiv diamant som ligger under i pdf - Klikk for stort bilete

 

 

 

Bruk eventuelt Strategier som kan hjelpe (PDF, 242 kB)