2. Kropp

Mål med samtalen: 

Barnet/ungdommen lærer at det er normalt med sterke kroppslige reaksjoner etter mobbing, og hvorfor dette skjer. Dere finner ut når og hvilke kroppslige reaksjoner som er mest plagsomme i hverdagen nå, og introduserer verktøy slik at den unge får prøve ulike verktøy som kan være til hjelp for å håndtere dette i hverdagen.

Viktig informasjon:

For å finne instruksjonsark som forklarer innholdet i samtalen og filer til arbeidsark som skal skrives ut, må du trykke på denne grå boksen:

 

Kroppslige reaksjoner blir påvirka av tanker, følelser og handlinger

Bilde som viser tankeboble med tekst tanker, gult hjerte med tekst følelser, rosa oval med tekst kropp og grønn pil med tekst handling. Mellom alle disse går det svarte piler i alle retninger. - Klikk for stort bilete

 

Kognitiv diamant.pdf (PDF, 56 kB)

 

 

Vanlige kroppslige reaksjoner etter mobbing:

Bilde som viser stregfigur og mange bokser rundt som viser eksempel på kroppslige reaksjonar man kan få etter mobbing. For opplesing bruk pdf-fil under bildet - Klikk for stort bilete

 

Vanlige kroppslige reaksjoner etter mobbing (PDF, 188 kB)

 

 

Lær om toleransevinduet:

Se gjerne denne filmen fra RVTS Sør

 

Illustrasjon som viser femdelt versjon av toleransevinduet,  fra toppen høyaktivert/hyperaktivert, overaktivert, toleransevinudet, underaktivert og lavaktivert/hypoaktivert nederst. - Klikk for stort bilete

 

Toleransevinduet (PDF, 151 kB)

 

 

 

Lær om alarmsystemet:

Denne filmen handler om panikkanfall, men den viser også godt hvordan alarmsystemet og feilkoblinger kan gjøre at vi får sterke reaksjoner på noe som egentlig er trygt.

Framsidebildet til Frosketidbrosjyren som ligger som pdf - Klikk for stort bilete

 

 

Prøv en eller flere øvelser fra denne brosjyren Frosketidbrosjyre (PDF, 850 kB)

Eller gjør den som ligger under som film: