Nye skolevenner frå Ukraina

 

Jon Batiste - FREEDOM

 

Har krigen i Ukraina endra tankane dine om det å leve i friheit?  Korleis? - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Dersom vi opplever at krigen gjer noko med oss – kva kan vi gjere for å handtere denne situasjonen i kvardagen? - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Kva nyhende kan vi stole på?

Hva skjer i Ukraina? | Tenk (faktisk.no)

 

Korleis kan det ha vore å flykte hit?

Lindmo – 11. mars – NRK TV

 

Korleis kan det vere for ein ungdom frå Ukraina å kome hit til oss?  Kva følelsar tenker vi at dei kan ha i ein slik situasjon?  Kva er likt i det dei møter her og det dei hadde heime?  Kva er annleis?  Kva treng dei å møte her hos oss?  - Klikk for stort bilete

 

 

Lag video!

 

Lag ein språkuavhengig introduksjonsfilm til skolen din (eventuelt på engelsk)  Tenk deg at det er du som skal starte på skolen din og ikkje kan norsk. Du er heilt ny og har lyst å passe inn så godt du kan. Kva hadde det vore fint å få vite i ein kort tutorial / bruksanvisning?  Bruk gjerne humor! - Klikk for stort bilete

 

 

 

Lag korte filmar som introduserer viktige norske ord som kan vere fint å lære fort.  Korleis ville du gjerne hatt ein slik film om det var du som kom til eit anna land og skulle lære språket fort? - Klikk for stort bilete

 

 

Trene gjennom spel?

Unity WebGL Player | Hjelpehånda (attensi.com)

 

Kva treng dei som kjem frå oss?

 

Kva treng ungdomane som kjem? Kva har vi felles? Kva er ikkje språkavhengig? Kva ville du likt at dine nye medelevar gjorde om du kom ny? - Klikk for stort bilete

 

 

 

Imagine

Imagine (UNICEF: World Version)