Psykisk helse 8. trinn

Psykisk helse 8. trinn

 

1. Psykisk helse

Marcus & Martinus, Unge Ferrari - Miserabel (Music Video) ft. Larsiveli - crazycrazy mmer

 

2. Kva er psykisk eigentleg?

 

 

Livet er som ei berg- og dalbane

Bilde som viser berg- og dalbane. Illustrasjon frå Shutterstock - Klikk for stort bilete

 

 

Kva fører til ulike psykiske plager og lidingar?

Bilde om ulike årsaker til å ha det vondt og vanskeleg. Illustrasjonar frå Shutterstock - Klikk for stort bilete 

 

Bilde om årsaker til vanskelege tankar og følelsar. Illustrasjonar frå Shutterstock - Klikk for stort bilete 

 

Vil det gå over? - Klikk for stort bilete 

 

Når bør du be om hjelp? - Klikk for stort bilete 

 

3. Kor vanleg er dette?

Vis side 29 i Ungdata PowerPoint-presentasjon (ungdata.no)

 

4. Kva påverkar vår psykiske helse?

Kva fører til at ungdom får vanskelege tankar og følelsar på ulike arenaer? - Klikk for stort bilete 

5. Kva hjelper?

 

 

6. Kven kan hjelpe?

Oversiktsbilde over kven ein kan snakke med. Illustrasjonar frå Shutterstock - Klikk for stort bilete 

 

Alle hjelparar har teieplikt! Alle tilboda er gratis for ungdom! - Klikk for stort bilete 

Til toppen