Psykisk helse 8. trinn

 

1. Psykisk helse

Chris Holsten - Rekk opp hånda (Offisiell Musikkvideo)

 

2. Kva er psykisk eigentleg?

 

 

Livet er som ei berg- og dalbane

Illustrasjon av to som tek berg og dalbane over skyene - Klikk for stort bilete

Kva fører til ulike psykiske plager og lidingar?

 

Bilde om ulike årsaker til å ha det vondt og vanskeleg. Illustrasjonar frå Shutterstock - Klikk for stort bilete

 

 

 

Bilde om årsaker til vanskelege tankar og følelsar. Illustrasjonar frå Shutterstock - Klikk for stort bilete

 

 

 

Vil det gå over? - Klikk for stort bilete

 

 

 

Når bør du be om hjelp? - Klikk for stort bilete

 

 

3. Kor vanleg er dette?

Hjemmeside - Ungdata

 

4. Kva påverkar vår psykiske helse?

Bilde av oppgåva i vedlegget under - Klikk for stort bilete

 

5. Kva hjelper?

 

 

6. Kven kan hjelpe?

 

Oversiktsbilde over kven ein kan snakke med. Illustrasjonar frå Shutterstock - Klikk for stort bilete

 

 

 

Alle hjelparar har teieplikt! Alle tilboda er gratis for ungdom! - Klikk for stort bilete