Lykke

 

Lei av å ikkje føle lykke?

(Em Beihold - Numb Little Bug)

 

Tekst: Om ein ungdom er våken ca. 16-17 timar pr døgn, til saman omtrent 115 timar i veka,  - kor mange av desse timane trur de det er vanleg at ungdommen kjenner seg lykkeleg?  - Klikk for stort bilete

 

Å vere fornøgd med livet

Illustrasjon frå Verdens lykkerapport 2022, viser at Noreg no ligg på 8. plass på lista over kor lykkelege innbyggarane er. - Klikk for stort bilete

 

Tekst: Kvifor trur de unge i Noreg no ser mørkare på framtida enn unge gjorde i 2017? - Klikk for stort bilete

 

 

Tekst: Det er heilt naturleg å kjenne frykt for framtida, men er det hjelpsamt  for oss? - Klikk for stort bilete

 

 

Kva kan gjere oss lykkelege og glade?

Tekst: PERMA står for Positive følelsar, Engasjement, Relasjonar, Meining og Avslutte godt (accomplishments) - Klikk for stort bilete

 

 

Fokusere på det som er bra?

(Verdens Beste Nyheter, Panorama Nyheter)

 

Tekst: Pandemi Klima og miljø Krig og uro Økonomisk situasjon Prøv å kom på nokre skikkeleg gode nyhende  som kunne vore skrive om desse sakene! - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Tekst: takknemlegheit fører til   lykke (trudde du det var omvendt?) - Klikk for stort bilete

 

Tekst: Kva er du takknemleg for etter 10 år i grunnskolen? - Klikk for stort bilete

'

 

Tekst: Korleis kan det å fokusere på det som er bra i livet hjelpe deg på vidaregåande? - Klikk for stort bilete