Februar - Mangfald

Identitet og utanforskap

Denne timen kjem skoleåret 22/23. Dette første Livet&Sånn-året brukar de opplegget for mangfald på 8. eller 9. trinn.

Til toppen