Levereglar og identitet

 

1. Du er deg

Chris Baco & Meludo - Mitt fjes

 

2. Sjølvtillit - sjølvbilde - sjølvfølelse

 

3. Korleis få betre sjølvbilde?

Trykk på Se på YouTube eller på denne lenka Hvordan få bedre selvbilde? - YouTube

Hvordan få bedre selvbilde?  Verdiverkstedet - selvhjelpsfilmer og annen moro

 

 

Tekst på farga bakgrunn: Kva/kven kan ha positiv innverknad på kva ungdom tenker om seg sjølv?  Kva/kven kan ha negativ innverknad på kva ungdom tenker om seg sjølv? - Klikk for stort bilete

 

 

4. Ei lita påminning:

Watch this if you want to feel better - Danny Casale)

 

5. Levereglar

 

6. Ei lita øving for slitsame tankar

 

7. Handtere slitsame tankar

vaultboy - everything sucks (Official Music Video)

 

Oppgåver til temaet

 

Ekstra: Ny song om tankar før jul

Du er ikke alene (Victoria Nadine)