Trygg på meg sjølv og trygg for andre

 

 

1. Å kjenne seg trygg på seg sjølv

Rag'n'Bone Man - Human (Official Video)

 

 

Kvifor trur de at mange ungdomar har eit ønske om å bli tryggare på seg sjølv? Kva trur de er grunnen til at mange ungdomar ikkje kjenner seg trygge på seg sjølv? - Klikk for stort bilete

 

 

 

2. Gjer ei lita øving for å kjenne seg tryggare på seg sjølv

 

 

3.  Trygg nok på seg sjølv til å kunne vere trygg for andre

Ikke alltid lett, men vær modig! frå Kort Fortalt

 

 

Rollespeløving om å støtte andre: Grupper på 3. Nr1 snakkar stygt til nr 2, nr 3 grip inn og forsvarer nr 2.  I samla klasse/stor gruppe: kven har mot til å forsvare når rolla ikkje er utdelt?  Diskuter - Klikk for stort bilete

 Sjå instruksjonar i arket til læraren

 

 

4. 10-års jubileum

Sjå instruksjonar til læraren øvst

 

5. Vennlege handlingar i kvardagen

Life Vest Inside - Kindness Boomerang - "One Day"

 

 

Kva kan vere vennlege handlingar i ein skulekvardag? Korleis kan vennlege handlingar smitte på skulen?  Jobb i grupper med å planlegge ulike vennlege handlingar alle tiandeklassingar kan gjere for kvarandre, og dei yngre elevane, desse første skulevekene. Lag ei liste over slike vennlege handlingar og heng den opp på døra til klasserommet. - Klikk for stort bilete

 

 

 

Jobbe vidare med temaet?

• Bruk timen Trygg i presentasjon

 

Gjer gjerne leikar og øvingar frå dette heftet frå Robust Ungdom