Følelsar - for vaksne

Temaet følelsar er svært stort. Som de ser er det ei eiga side for ulike følelsar her inne på Livet&Sånn. Denne kan brukast på ulike måtar på skolane. Nokre vel å jobbe med ein følelse kvar månad, andre jobbar med dei ulike følelsane i perioder.

I tillegg er følelsar altså temaet kvar oktober, og her lærer elevane ulike ting på kvart trinn. De heime må gjerne sjå kva elevane lærer på skolen denne månaden!