Kropp - for vaksne

Sjå eventuelt Kroppen og følelser (versjon uten musikk med tekst) - YouTube

Livet&Sånn handlar om korleis vi kan ta vare på oss sjølv i livet, og mykje om tankar og følelsar. Men kroppen er også ein viktig del av vår psykiske helse. Timane elevane har på ulike trinn denne månaden er veldig ulike. Alt frå å bli glad i sin eigen kropp til grensesetting og seksualitet.

Bruk gjerne Redd som følelse denne månaden.