Familie - for vaksne

Bruk eventuelt denne lenka til filmen som er utan musikk, og er teksta på bokmål.

Familien betyr enormt mykje for det meste i barn sine liv. Der er ingen fasit for korleis familiar skal vere. Dei kan vere samansett på svært mange ulike måtar, og det er heilt greitt. Det viktigaste er at barnet opplever å bli tatt vare på, at familiemedlemmane er glade i kvarandre og snakkar godt saman.

Dessverre er det ikkje alle barn som har det trygt og godt heime alltid. Det er mykje som kan skje heime som ikkje er bra for elevar, og som kan hindre dei frå å lære og utvikle seg på skulen. Noko av dette ligg under «Vondt og vanskeleg» som skulen kan inkludere i dette eller andre tema.

Følelsen denne månaden kan godt vere skam.