Saman blir vi trygge!

 

 

Å vere ein god elev

 

Kva kan vi gjere for å gjere kvarandre trygge?

Være venner – 1. episode (Sesong 1) – NRK TV

 

Sei i frå om du ikkje har det bra på skolen

Retten til et trygt og godt skolemiljø (Statsforvalteren i Innlandet)

 

Trygt skolemiljø for alle barn (Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Å vere ein god skolevenn

 

Feeling Happy, Feeling Safe - Feeling Safe (Kidscape)

Behov for å bevege seg litt?

 

Litt Frosketid?

Gjer øvinga Trygg stad (PDF, 504 kB)