Nettet 5. trinn

Nettet 5. trinn

Kompetansemål innan 7. trinn i samfunnsfag: eleven skal kunne reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser.

 

Bruk i tillegg undervisningsopplegget Sladrehank frå Bruk Hue Elevane kan godt gjere den interaktive delen av opplegget heime i forkant for å spare tid.

Til toppen