God vaksen for barn

 

 

Kva formar oss som vaksne i møte med barn?  Våre medfødde eigenskapar.  Korleis vi vart møtt når vi var barn.  Spesielle opplevingar i livet.   Korleis vi har det i livet vårt, i kvardagen akkurat no. - Klikk for stort bilete 

 

1: 	Sjekk og juster eigen tilstand 2: 	Sjekk og juster barnet sin tilstand 3: 	Når tilstanden er god nok – støtt 	barnet i å få til 4. 	Reparer relasjonen og lad opp batteria - Klikk for stort bilete