Bruk snakkemedbarn.no

snakkemedbarn.no – Øv deg på samtaler med barn og unge

Dette verktøyet er laga av RVTS og er ein svært god ressurs for å trene på det som kan kjennast som vanskelege samtalar med barn og unge. 

Livet&Sånn anbefalar å bruke denne ressursen i tillegg til våre personalkurs.