Iver 5. - 7.

Illustrasjon av ivrig jente, følelsen iver, og følelsen inni jenta sin kropp - Klikk for stort bilete

 

Kva kan gi deg iver?

Korleis ser du ut når du er ivrig?

Hjertehjulet. Modell for å lære om følelsar. - Klikk for stort bilete

Kva kjenner du inni deg når du er ivrig? 

Konturen av eit barn, til å teikne på - Klikk for stort bilete

Iver, interesse og engasjement heng tett saman!

(Film frå Kort Fortalt)

 

Hjertehjulet. Modell for å lære om følelsar. - Klikk for stort bilete

Beskjed:

Kva trur du følelsen iver vil fortelje deg?

 

Behov:

Kva har vi behov for når vi er ivrige?

 

Under:

Er det noko anna som kan ligge under følelsen iver?