Psykisk helse - Følelsar

 

1. Mange ulike følelsar - kan vi vise alle?

Cezinando / €PA

 

•	Er det nokon følelsar det er lettare å kjenne på, vise, og å snakke om enn andre følelsar?  - Klikk for stort bilete 

 

2. Korleis fungerer følelsane våre?

 

3. Kvifor er trollet så sint?

Gruppearbeid med utgangspunkt i eventyret om Bukkene Bruse - Klikk for stort bilete 

 

4. Bruk pusten for å roe ned følelsar

 

 

Jobbe vidare med temaet?

Bruk gjerne timen Einsam, Forelska eller Stress

 

Følelseshjulet:

Følelseshjulet. Ein illustrasjon som viser dei fire kjernefølelsane sint, redd, trist og glad i midten, og ei mengde ulike variantar av følelsane rundt. - Klikk for stort bilete 

Bruk følelseshjulet for å sjå samanhengar og mangfald i følelsane våre!

 

FØLER'N - Victor Sotberg er TRIST - YouTube  Sjå eventuelt denne filmen saman i klassa, men la elevane få jobbe med tankekart eller noko anna å skrive/teikne på medan dei ser den då den er litt lang.

 

Oppgåver til temaet