God på nett

 

God på kontakt?

OneRepublic - Connection

 

To og to snur seg mot kvarandre Dårleg lytting: Den eine eleven fortel den andre noko frå kvelden før. Den andre ser ned, fiklar med noko, held på med mobil eller liknande.  God lytting: Den første eleven fortel akkurat det same på nytt, men denne gongen skal den andre eleven lytte og vise interesse, vere ein aktiv lyttar. Elevane byter roller og gjer det same på nytt. - Klikk for stort bilete

 

 

 

God på å slå av? 

Er jeg avhengig? (Verdiverkstedet - selvhjelpsfilmer og annen moro)

 

 

Teikn på å vere avhengig: Sterk lyst eller følelse av å måtte vere på nett Vanskeleg å slå av Fysiske abstinensar når ein ikkje får tilgang på nett Følelsen av å trenge meir, meir ekstremt, meir respons Aukande likegyldigheit til andre glede og interesser Fortset sjølv om ein oppdagar at det går ut over andre ting i livet - Klikk for stort bilete

 

 

 

Kva er dine teikn på at du har brukt for mykje tid på nett?  Kva bør du gjere når du kjenner desse teikna? (eller helst litt før..?) - Klikk for stort bilete

 

 

God på å passe på nakken din?

 

God på å velje aktivitetar på nett?

1. Bruk eit blankt ark og skriv opp alle ulike aktivitetar de kjem på som ungdom kan halde på med på nett.  2. Kva av desse aktivitetane gir deg følelsar du likar?  3. Kva viktig får ein ikkje dekt gjennom desse aktivitetane? - Klikk for stort bilete

 

 

God på grenser på nett?

Teen Voices: Oversharing and Your Digital Footprint (Common Sense Education)

 

 

Kva «digitale fotavtrykk» etterlet du deg på nettet? Kva ønsker du å etterlate der?  Har du lagt ut noko du angrar på? - Klikk for stort bilete

 

 

God person på nett?

Si nei til nettmobbing! | Telenor Norge

 

 

Det du ikkje  ville sagt rett til fjeset til ein person skal ikkje skrivast på nett! Eit bilde du ikkje ville hengt opp i kantina eller på stova heime, skal ikkje delast på nett! - Klikk for stort bilete

 

 

Er foreldra dine god på nett?

Har du klart deg uten teknologi i sommer? (NRK Humor)

 

Jobbe vidare?

Bruk noko av dette:

 

Oppgåver om temaet