Barnehage

Barnehage

Livet&Sånn vert utvikla i ulike faser gjennom dei fem prosjektåra. Arbeidet med barnehagematerialet startar i 2021, truleg med pilotbarnehagar i Ålesund skuleåret 21/22, og med eit tilgjengeleg materiale klart på heimesida i løpet av våren 2022.

Har du tankar, tips, idear og ønskjer til Livet&Sånn Barnehage?

Ta kontakt med prosjektleiar Anne-Hilde Lystad

Til toppen