Barnehage

Barnehage

Livet&Sånn vert utvikla i ulike fasar gjennom dei fem prosjektåra. Arbeidet med barnehagematerialet startar opp saman med 3 pilotbarnehagar i Ålesund skuleåret 21/22. Materialet skal ligge fritt tilgjengeleg på heimesida frå juni 2022.

Har du tankar, tips, idear og ønskjer til Livet&Sånn Barnehage?

Ta kontakt med prosjektleiar Anne-Hilde Lystad

Til toppen