Grensesetting som fremmer god utvikling

 

 

 

Oppgåve etter filmen, sjå pdf - Klikk for stort bilete

 

 

Kartlegg summen av grenser i barnehagen (PDF, 135 kB)

 

 

Sjølvfølelsen vår vert forma etter korleis andre ser på oss, snakkar til oss og er med oss.  Difor er det viktig at vi er medvitne korleis vi er i møte med barn. - Klikk for stort bilete

 

 

 

Oppgåve 2, sjå pdf - Klikk for stort bilete

 

Oppgåve om grensesettingsmåtar (PDF, 84 kB)