Vonde og vanskelege tema barn kan trenge kunnskap om

Samleillustrasjon av alle dei ulike samtalebilda - Klikk for stort bileteSlik ser dei 10 samtalebilda ut. Dei har illustrasjonar laga for Livet&Sånn av Line Katrin Moe.

 

Det hadde vore fint om det ikkje hadde vore behov for dette temaet i barnehagen. Nokre vil kanskje også tenke at det er rart, ubehageleg eller uklokt å snakke med små barn om desse tinga. Og kanskje treng de ikkje bruke alt, eller bruke det med alle. Statistisk er det likevel truleg at de har fleire barn i barnehagen desse tema er relevante for. Barn som har opplevd, eller kan kome til å oppleve, seksuelle overgrep. Barn som lever med vald i heimen. Krangling, sjukdom, død, bu hos andre, rus, flukt og meir. For desse barna kan det utgjere ein stor forskjell at dei har fått lære om desse tema i barnehagen.


For barn som opplever at vaksne sjekkar om dei kan utnyttast i seksuelle overgrep, kan det utgjere stor forskjell at barnet veit at dette ikkje er noko barn må vere med på. Dei kan reagere på tilnærmingane på måtar som får den vaksne til å forstå at barnet har lært at dette ikkje er lov, og då blir det vanskelegare for den vaksne å lokke og lure. Og barn som har opplevd  traume knytt til seksuelle overgrep kan klare å seie frå og få hjelp.


Mange er opptatt av at dei barna som ikkje opplever slike vonde ting må få sleppe å vite at slikt finnast. Sleppe å bli skremte. Nokre er også redde for at barn som har lært om dette i barnehagen kan finne på og fortelje om ting som ikkje har skjedd, og dermed sette seg sjølv og vaksne i vanskelege situasjonar. Undersøkinga Forskning om effekt av opplærings- og informasjonstiltak om vold og seksuelle overgrep for barn og unge - FHI  fann ingen teikn på at det å lære barn om vald og seksuelle overgrep hadde slike skadeverknadar. Og den konkluderte med at opplæring av barn over 3 år fører til kunnskap som kan hjelpe.


Difor har vi laga dette materiellet og anbefaler at det blir brukt årleg blant dei større barna i barnehagen.


Det er sjølvsagt mange andre ting barn kan oppleve i familien sin som også kan vere slitsamt eller gjere vondt. Skilsmisse, tap av omsorgsperson, nye bonusforeldre/søsken, søsken som har store hjelpebehov m.m. I temaet Familie og mangfald finn de materiell for å snakke med barn om slike tema.