Ekstramateriell

Illustrasjon av 8 barn med ulike følelsar - Klikk for stort bilete Line Katrin Moe

 

 

Under her finn de ulike filer de kan skrive ut og bruke etter behov. Er det noko meir de gjerne ville hatt?

Trykk på knappen under for å gi ei tilbakemelding eller send e-post til prosjektleiar Anne-Hilde.

 

 

Skriv ut Små snakkekort 8 følelsesfigurar (PDF, 879 kB) og Små snakkekort 8 barn med følelsar (PDF, 730 kB) - klipp dei i to slik at kvar følelse er ei A5-side. Desse kan de laminere og bruke i mindre grupper, individuelle samtaler eller kombinere med anna materiell i samlingsstund.

Illustrasjon av dei 8 følelsesfigurane - Klikk for stort bileteIllustrasjon av dei 8 barna med ulike følelser - Klikk for stort bilete

  

 

 

 

Kva følelsar kjenner du skal tru - plakat med alle 8 figurane på - Klikk for stort bilete

 

 

 

Denne plakaten kan passe godt som ein påminnar til både store og små om at vi har mange ulike følelsar:

Kva følelsar kjenner du skal tru - plakat (PDF, 734 kB)

Hvilke følelser kjenner du mon tro - plakat (PDF, 736 kB)

 

 

Plakat som viser 8 følelsar, kva dei fortel til barna som får dei, og korleis vaksne kan bli med inn i følelsen. - Klikk for stort bilete

 

Her er ein plakat som passar for både vaksne og barn. Den viser alle 8 følelsane og gir informasjon om kva følelsen seier til barnet, og korleis vaksne kan bli med inn i følelsen for å hjelpe.

Bli med inn i barna sine følelsar (PDF, 454 kB)

Bli med inn i barna sine følelser - bokmål (PDF, 455 kB)

(Plakaten er i A3 format, men skrivarinnstillingar kan endre formatet. Juster til det formatet du ønskjer).

 

 

 

På kvar følelse ligg der ark til å fargelegge, men de kan også bruke desse:   

 

 

Følelseslotto:

Skjermbilde som viser brikkene i følelseslotto - Klikk for stort bilete

Skriv ut i A3-format og huk av for opprinneleg størrelse slik at framside og forside havnar på riktig plass, klipp, laminer og klipp - og bruk spelet til å lære om følelsar!