For heimane

For heimane

Livet&Sånn kjem med materiell til barnehagane til hausten 2022. På denne sida kjem opplegg for 5 temamøter med foreldre. Møta vil innehalde filmar og refleksjonsoppgåver. Materiellet vil vere tilgjengeleg for heimane også utanom møta, og det vil også kome forslag til refleksjonsoppgåver som foreldra kan bruke heime i etterkant av møta på barnehagen.

Til toppen