For dei tilsette

For dei tilsette

Livet&Sånn kjem med materiell til barnehagane før hausten 2022. På denne sida kjem kompetansehevingsbolkar for personalgruppene som inneheld filmar og refleksjonsoppgåver/øvingsoppgåver. Desse skal kunne brukast på alt frå 20-45 minutt og eventuelt settast saman til heile eller halve fagdagar.

Har du innspel eller ønsker om innhaldet? Ta kontakt med prosjektleiar Anne-Hilde Lystad

Til toppen