Trygg i presentasjon

 

1. Det verste som kan skje ved framføring

Diary of a Wimpy Kid (2010) - The Wonderful Wizard of Oz Scene (5/5) | Movieclips

2. Gode og dårlege erfaringar

 

Oppgåvetekst: •	Kva er di verste oppleving når du har haldt ein presentasjon? •	Kva er di beste oppleving når du har haldt ein presentasjon? - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

•	Kva er det verste som kan skje når vi skal presentere noko i klassa? •	Når du skal presentere noko for ein lærar eller for klassa, på kva måte føretrekker du å gjere det på?  - Klikk for stort bilete

 

 

3. Lyttarane si oppgåve

Rollespeløving (sjå lærar si rettleiing)

4. Kva kan hjelpe?

TRIKS! Slik snakker du bra foran klassen - Kort Fortalt

 

 

•	Kva skal til for at vi skal kjenne oss trygge i klassa vår når vi skal presentere noko for kvarandre? Kva kan lærarane gjere? Korleis skal vi som klasse vere mot kvarandre? - Klikk for stort bilete

 

 

Tips: Forandringsfabrikken har gode forslag til trygge presentasjonar på side 34-35 i dette heftet